آشنایی با بنیانګزار دوره‌های آموزش زندگی و بهبودی موفق و مفاهیم آن
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
بازدید : 1228
نویسنده : Farsi Builder

 3- ازدواج موفق

4- طلاق موفق

5- مهاجرت موفق

6- اشتغال موفق

7- زندگي موفق

 

 Coaching  چيست؟ 

 

معني “coach” يعني مربي و “coaching” يعني مربيگري. چون در زبان فارسي مربي صرفاً به مربي ورزشي اطلاق ميشود؛ ميخواهيم از تداعي coaching به معناي مربي ورزشي اجتناب کنيم. بنابراين از واژههاي اصلي “coach”  و “coaching” استفاده ميکنيم.

Coaching چندين دهه است که در آمريکا به صورت گروهي به عنوان يک روش تازه در ارتقاء کيفيت و بازدهي اقتصادي Marketing، کار و حرفه و مهارتهاي زندگي جا باز کرده و در ايران هم اخيراً معرفي شده است.

من شخصا در سال 1973 ميلادي 1352 شمسي در سمينار مقدمات  EST  (Erhard Seminars Training) که توسط Erhard Werner پايه گذار اوليه Coaching در هاوايي برگزار شد شرکت کردم و بعدها بارها در دورههاي تکميلي Forum و Life Spring به اين آموزشها ادامه دادم. معروفترين Coach امروزي Anthony Robins (آنتوني رابينز) است.

در طول ده سال گذشته، Coaching فردي به صورت جديدترين روش آموزشي در دنياي امروز به خدمت متقاضيان يادگيري زندگي موفق درآمده است. نوع Coaching ارائه شده در اين برنامه فردي است؛ اما بعضي از کارگاههاي آن به صورت گروههاي کوچک ده تا بيست نفره برگزار ميشود که در آن روابط بين فردي و نزديک رعايت شود.

اين روش تازه، براي ارتقاء کيفيت زندگي فردي، اجتماعي، اقتصادي، کار و حرفه، تحصيل و ازدواج برنامهريزي شده است.

Coaching مشاوره و درمان نيست و Coach به دنبال حل مشکلات و اختلالات مراجع نميگردد.  Coaching چشمه سارهاي نهفته خلاقيت هاي دروني را جاري ميسازد. هدف Coach کمک به مراجع براي شناسايي اهداف، آرزو ها، استعدادها، فرصتها، کشف منابع انرژي دروني و کيهاني است. استعداد موفقيت و دانش حل مساله در درون همه انسانها وجود دارد؛ فقط بايد کشف، شناسايي و جاري شود. Coaching روش خودآموزي است که ما را از محدوديتهاي ذهني رها ميکند و از جهان بيني کل نگر بهرهمند ميسازد.

 

 

 Mentoring چيست؟  

 

Mentoring” يعني انتقال افکار، احساسات، مهارتها، باورها و رفتارها از طريق "الگو برداري".

Mentor” يعني "الگو" (کسي که بخواهيم مانند او باشيم).

فردي متحول که بر مشکلات، مسائل و سردرگميهاي زندگي غلبه کرده و با خودآگاهي و جهان بيني زندگي ميکند. او از زندگي راضي است و با لبخند و نگرش مثبت، بد و خوب را نگاه ميکند. قضاوت نميکند اما ارزيابي ميکند. به جاي محکوم کردن، درک ميکند؛ دوست داشتن برايش غريزي شده و همه را دوست دارد. دوستت دارد بي آنکه نامت را بداند يا تو را ديده باشد.

در صورتي که بتواني اين خصوصيات را در او ببيني؛ به او اعتماد کرده و او را به درون خود راه ميدهي. Mentor ميتواند به همراه تو، چشمه سارهاي نهفته درونت را براي رسيدن به هدف مطلوب جاري سازد. او از مکاتب، فلسفهها و روشهاي مختلف آگاهي دارد و چکيده آنها در وجودش تبلور يافته است. وابسته به هيچ يک از آنها نيست و روش، منش، نگرش و موجوديت  خاص خودش را پيدا کرده است. او به واقع به عنوان يک شخص "خاص" معني شده است.

Mentor کسي است که از محيط "حرف زدن" ، "عمل کردن" و "رفتار" عبور کرده و در محيط "بودن" زندگي ميکند. او حضور خود را در اين دنيا به عنوان يک انسان باور کرده است.

 اين برنامه مناسب چه افرادي است؟  

 

گروه اول:

 كساني كه :

 1- پرمشغلهاند و وقت كمي براي پيگيري برنامه رشد و تعالي خود دارند.

2- گفتگوهاي عادي اجتماع برايشان يكنواخت شده ومايلند حرفهاي تازهتري بشنوند.

3- بيش از مشاوران خود ميدانند و جواب سئوالات و نيازهايشان داده نميشود.

4- از همتايان خود سريعتر و با هوشترند و از اينكه منتظر بمانند تا ديگران به آنها برسند آزار ميشوند.

5- مايلند نه فقط در بعضي قسمتها، بلکه در تمام سطوح زندگي موفق شوند.

6- نياز به يك الگو و مربي براي يادگيري زندگي موفق دارند.

7- مايلند از كليه علوم، فنون و مهارتهاي علمي و تجربي روز جهت رشد و كمال بهرهمند شوند.

8- حاضرند بهاي موفقيت و رضايت را بپردازند.

 

گروه دوم:

کساني که:

1- همه چيز دارند، اما احساس ميكنند كه چيزي ندارند.

2- ثروتمند هستند، ولي احساس فقر ميكنند. 

3- از تكنولوژي روز برخوردارند، اما به روز زندگي نميكنند.

4- متاهل هستند ، ولي به همسر خود عشق نميورزند.

5- پدر و مادر دارند، اما آنها را دوست ندارند.

6- فرزند دارند، ولي از آن لذت نميبرند.

7- شغل خوبي دارند، اما از آن راضي نيستند. 

8- تحصيل كرده هستند ، ولي از علم بيبهرهاند.

9- در ظاهر موفقاند اما احساس موفقيت نميكنند.

10- در ديگري دنبال خوشبختي ميگردند.

11- خوشبختي را منوط به آنچه که ندارند ميکنند.

12- زندگي را جبري ميبينند و احساس ميکنند قرباني شدهاند.

13- به دنبال جواب سوالات خود، همه کتابها را خواندهاند. درمانها، دورهها و کلاسهاي زيادي رفتهاند، اما هنوز پاسخ خود را نگرفتهاند.

14- در به در به دنبال کسي، فلسفهاي، روشي و راهي ميگردند که به آنها بگويد که هستند و چه هستند.

 

جهت هماهنگي با تلفنهاي 44255005 - 44253000 خانم کيش تماس بگيريد.

 

رزومه:

فروهر

فارغ التحصيل دانشــکده مــددکاري و مشــاوره وابستگـيهاي دارويي Chemical Dependency Studies - Mission College Los Angeles  (1988 ميلادي)

  راهاندازي اولين گروه خودياري فارسي زبان AA در خانه شخصـــي در لوس آنجلس (1989 ميلادي)

 دورههاي آموزشي  Coaching - Forum - Life SpringTA - Inner Child (کودک درون)    

  احداث اولين خانه بهبودي معتادان ايراني در لوس آنجلس (1988 ميلادي)

  تشکيل سازمان غير انتفاعي کانون بهبود يافتگان ايراني لوسآنجلس

 شرکت در تشکيل انجمنهاي 12 قدمي در ايران (1373 خورشيدي)

 تاسيس جمعيت تولـــد دوبـــاره، اولين جمعيت متشکل از گروه همتا در حوزه آسيبهاي اجتماعي در ايران

 طراحي و راهاندازي دورههاي مددياري اعتياد و پيشگيري در ايران

  تاسيس اولين مرکز تخصصي درمان محرکها در ايران (VTC) و تاسيس  اولين مرکز جامع خدمات ويژه « اعتياد بيماري خانوادگي» (VCMA)

 تاليف و ترجمه 23 کتاب تخصصي، علمي و تجربي

 ترجمه کتاب AA  ترجمه کتاب پايه NA  تاليف کتاب تولد دوباره

 تاليف کتاب  Rebirth به زبان انگليسي در آمريکا Published by Amazon

  شرکت در 50 برنامه راديويي تلويزيوني، سمينارها و همايشهاي تخصصي حوزه اعتياد و آسيبهاي اجتماعي در خارج کشور

  دريافت جايزه جامعه مدني سازمان ملل متحد وين در سال 2005 ميلادي  (ابداع روش پرهيزمدار ـ ايمان مدار)

 :: موضوعات مرتبط: VCMA , الگوی جامع زندگی و بهبودی موفقِ فروهر درمانی , coaching & mentorig , فروهر کیست...؟ , ,
:: برچسب‌ها: دوره‌هاي آموزشي زندگي موفق , coaching , mentoring , froohar , فروهر , بهبودی موفق , ,مطالب مرتبط با این پست
.